ทำประโยชน์ให้ส่วนรวม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ช่วยกันทำความสะอาดศาลาเอนกประสงค์วัดสุทธิธรรม(ครองรั้ง)

Read more