สวมใส่แมสและล้างมือบ่อยๆ

หนูทำโดยทำตามกฎระเบียบของสังคมที่ตั้งไว้โดยการสวมใส่แมสและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอบ่อยๆช่วงสถานการโรคระบาดโควิดที่ทางสังคมขอความร่วมมือให้ช่วยกันสวมใส่แมสและล้างมือบ่อยๆ

Read more

กล่าวคำขอบคุณเมื่อผู้ใหญ่ให้ของ

มารยาทเป็นการแสดงออกทางกริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ
ทำโดยการกล่าวคำที่สุภาพ อ่อนน้อม เมื่อผู้ใหญ่ มอบ สิ่งของให้

Read more